Foto: Jessica Nildén

2019 – Ett rekordår för Kirunas besöksnäring

Den preliminära gästnattstatistiken för helåret 2019 från Statistiska Centralbyrån för destinationen Kiruna visar en ökning på 8,3% jämfört med 2018. Det är mer än dubbelt jämfört med ökningen på 4% för den totala turismen i Sverige.

Transformativt resande och hållbara upplevelser står högt på den globala besöksnäringens agenda där besökarens drivkrafter kopplas allt starkare till naturupplevelser, wellness, möten med lokal kultur och platsens äkthet. Drivkrafter som Kiruna Lappland verkar för och med stolthet presenterar.

Det är därför oerhört glädjande att kunna summera 2019 som ett rekordår för Kirunas besöksnäring säger Monica Risenius, VD för Kiruna Lappland Ekonomisk Förening. Ett år med positiv utveckling och tillväxt grundat i engagemang och samverkan. Det är stärkande och motiverande att se så tydligt resultat av riktade gemensamma satsningar mot prioriterade marknader och säsonger.

Året 2019 inleddes blygsamt men med en enormt stark juni månad visade redan första halvåret en ökning på 5,9%. En fortsatt attraktiv sommarsäsong växlade sedan in i en stark höst innan snön kom tidigt och sparkade igång vintersäsongen med besked.

Kirunas attraktionskraft är global och vi har äran att välkomna besökare från världens alla hörn vilket också reflekteras i gästnattstatistiken. De utländska gästnätterna såg en tillväxt på 15,1% och representerade därmed 39% vilket innebär en fortsatt stark svensk marknad på 61%. Det fortsatta arbetet att driva hållbar lokal tillväxt och fortsatt positiv utveckling för våra medlemmar och vår destination är i full gång avslutar Monica Risenius.