Kiruna Airport stängd

Under perioden 15-29 juli är Kirunas flygplats stängd. Vi hjälper dig hitta alternativa resvägar. Läs mer

English flag

En stad i omvandling

Aldrig tidigare har ett så stort samhälle omvandlats. Anledningen är att markdeformationer på grund av gruvbrytningen påverkar staden, vilket innebär att delar av Kiruna måste byggas upp igen på ny mark.

Foto: Jessica Nildén

Kiruna som samhälle föddes i början av 1900-talet då gruvverksamheten påbörjades på allvar. Bebyggelsen lokaliserades till lågfjället Haukivaara, som hade ett relativt gynnsamt lokalklimat och låg strategiskt mellan de båda gruvbergen Luossavaara och Kiirunavaara. Hjalmar Lundbohm, LKAB:s första disponent och Kirunas grundare, var angelägen om att placera bebyggelsen i närhet till arbetet vilket också var en förutsättning för dåtidens kommunikationsmedel. Kiruna fick stadsrättigheter 1948, det var också under 1940-talet som Kirunas bebyggelse började expandera. Stadsplanen var den första i sitt slag som anlades i Norden efter kontinentala idéer. Istället för en traditionell rutnätsplan är Kirunas stadsplan organiskt utformad och anpassad efter terrängen.

Ett nytt Kiruna växer fram

Idag är samhällsomvandlingen av Kiruna i full gång. Ett samhälle som precis som då möter människors behov i vardagen. Allt handlar om att staden och gruvnäringen utvecklas och lever i samklang så som de gjort i över 125 år. Så var det i begynnelsen, och så är det än idag när gruvföretaget LKAB, med ca 4 000 anställda i ett 15-tal länder, fortsatt driver verksamheten framåt. Stadsomvandlingen är nu inne i en operativ fas där kulturcentrum, simhall, räddningstjänst, grundskola och gymnasieskola samt kvarteren runt stadshuset skapas.

Vägar och järnvägar har redan omdirigerats. Byggnader har rivits och andra byggs i det nya centrum som ligger tre kilometer öster om ”gamla Kiruna”. Det nya stadshuset Kristallen var först ut som ny byggnad med invigning 2018. Den 1 september 2022 invigdes tre nya handelskvarter och galleriorna Sjuan, Åttan och Nian i Kiruna nya centrum. Nya Kiruna kommer att präglas av en livlig och säker stadsmiljö. Detta inkluderar bra belysning och en tätare stadskärna, som har varit en viktig begäran från Kirunas invånare. Några av Kirunas mest kända och älskade byggnader, inklusive Kirunakyrkan, kommer att flyttas till det nya centrumet.

Kiruna samhällsomvandling är det mest radikala, urbana omlokaliseringsprojekt som någonsin genomförts. Aldrig tidigare har ett så stort och modernt samhälle omvandlats på grund av att en industriverksamhet behövt marken. Målsättningen är att nya Kiruna ska byggas för en mångfald av människor. De som redan bor här ska känna sig hemma och hemvändare, nya medborgare och besökare ska känna sig välkomna hit.

Berättelsen om Kiruna

Låt lokala guider ta dig med på en resa från stadens begynnelse till den pågående stadsomvandlingen.

Upplev stadsomvandlingen

På egen hand

Gruvbrytningen är basen i Kirunas näringsliv och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden. För att LKAB ska kunna fortsätta bryta järnmalmen, fram till år 2035, måste allt ovanför gruvorna flyttas i säkerhet. Allt. Samhällsomvandlingen är en stor och komplex process som kommer att pågå under många år. Här får du tips på hur du kan ta del av och lära dig mer om stadsomvandlingen på egen hand.

Upplev stadsomvandlingen – på egen hand
Besök världens största underjordiska järnmalmsgruva

LKAB:s Visitor Centre

Läs mer och boka

Du kanske också är intresserad av