Kiruna Airport stängd

Under perioden 15-29 juli är Kirunas flygplats stängd. Vi hjälper dig hitta alternativa resvägar. Läs mer

English flag
Gå tillbaka

Fler möten och fler flyg till Kiruna är Kiruna Lapplands målsättning

december 7, 2023
Foto: Marko Kohberg

Efterfrågan på mötes- och incentiveresor till Kiruna växer. Det är Kirunas arktiska natur som möteslokal, unika upplevelser samt den pågående samhällsomvandlingen som lockar nationella och internationella företag till destinationen. Därför har Kiruna bestämt sig för att ta ett större grepp om segmentet.

“Vi kommer att positionera Kiruna som “Sveriges mest unika och hållbara mötes- och incentivedestination
året runt. Det kopplar väl an till Kiruna Lapplands övergripande vision för destinationen”
säger Louise
Johansson, Projektledare marknads- och destinationsutveckling för Kiruna Lappland.

Besöksnäringsföretagen i Kiruna har lång erfarenhet av att arbeta med det här segmentet. Det var ändå viktigt för Kiruna att söka inspiration kring hur destinationen kan tänka nytt när det gäller unika möten utomhus. Därför blev Andreas Hermansson, affärsutvecklare på Visit Dalarna, uppbjuden till Kiruna för att hålla i en inspirationsdag om konceptet “Möten på Dalavis”.

“Under dagen fokuserade vi på att hitta olika samarbetsformer och ett gemensamt synsätt på vad
utomhusmöten är i Kiruna, vi enades sedan kring konceptet “Naturliga toppmöten”
, fortsätter Louise
Johansson.

En god tillgänglighet till destinationen är också något som efterfrågas av nationella och internationella besökare oavsett om det är MICE eller Leisure. Behovet är viktigt att fånga upp och därför bjöd Kiruna Lappland upp flygbolaget SAS, för att tillsammans med dem och det lokala näringslivet inom turism, rymd och gruva titta närmare på expansionsmöjligheter för att få mer tillväxt i vår destination.

“Vi har bra dialog med SAS och vi är glada över att de ser potential i Kiruna som destination och överväger att satsa på fler flyg” avslutar Peter Salomonsson vd för Kiruna Lappland.

MICE: En förkortning av mötesindustrins fyra affärsområden möten, incentiveresor, konferenser och event
Leisure: Fritidsresenärer

För mer information:
Louise Johansson, Projektledare
louise@kirunalapland.se
0730737318