Kiruna Airport stängd

Under perioden 15-29 juli är Kirunas flygplats stängd. Vi hjälper dig hitta alternativa resvägar. Läs mer

English flag
Gå tillbaka

En hållbar utveckling av Kirunas besöksnäring

februari 7, 2022
En hållbar destination Kiruna

Kiruna Lappland växlar upp för en hållbar utveckling av Kirunas besöksnäring. Genom stöd och engagemang från LKAB och Sparbanken Nord möjliggörs projektet Sustainable Arctic Destination 2.0.

Sustainable Arctic Destination (SAD) är ett certifieringsprogram grundat på GSTC:s (Global Sustainable Tourism Council) kriterier. Under pandemiåret 2021 har vi på Kiruna Lappland genomfört ett omfattande internt arbete. Vi har bland annat bearbetat och kompletterat samtliga process- och stöddokument för SAD för en mer attraktiv och användarvänlig process, både för certifieringsprocessen samt det långsiktiga uppföljningsarbetet.

Kiruna Lappland vill genom projektet Sustainable Arctic Destination 2.0 öka antalet hållbarhetscertifierande företag i Kiruna och därigenom kunna främja den enskilde företagarens förutsättningar men också övergripande stärka destinationens positionering och attraktion.  

Grunden för en hållbar framtid

Genom att vi aktivt arbetar för en hållbar företags- och destinationsutveckling skapar vi en strategisk positionering för destinationen Kiruna och en förstärkt konkurrenskraft för de lokala aktörerna.

– Allt tyder på att Kiruna kommer att vara än mer attraktivt med de natur- och kulturvärden vi har att erbjuda på andra sidan pandemin. De sista årens trender kopplade till gröna upplevelser fortsätter att förstärkas samtidigt som konkurrensen om framtidens alltmer medvetna resenär ökar. Det är nu grunden läggs för en hållbar framtid, säger Elin Håkansson, Projektledare Destinations- och marknadsutveckling, Kiruna Lappland

De lokala företagen får stöttning av Kiruna Lappland genom processledning i arbetet till att bli hållbarhetscertifierade. Vi kopplar också på marknadsföringsinsatser för en stärkt positionering och konkurrenskraft. Vi kommer producera en destinationsfilm där Kiruna profileras som en attraktiv och hållbar åretrunt-destination. Därtill kommer vi att ännu tydligare lyfta fram hållbarhetscertifierade företag på vår nylanserade destinationswebb.

– Vi låter vår tids största kris hjälpa oss att ställa om och accelerera vårt hållbarhetsarbete och därmed förstärka vår identitet som en attraktiv arktisk glesbygdsdestination med ansvarstagande besöksnäringsaktörer. Den nya tidens trender är tydliga. Ett hållbarhetstänk bör vara en hygienfaktor kopplad till konkret handling. Tack vare stödet från LKAB och Sparbanken Nord och deras stora samhällsengagemang kan vi nu med stärkt handling växla upp vårt hållbarhetsarbete genom Sustainable Arctic Destination 2.0, säger Monica Risenius, VD för Kiruna Lappland Ekonomisk Förening

Kontaktuppgifter för Kiruna Lappland Ekonomisk Förening

Monica Risenius, monica.risenius@kirunalapland.se +46 (0) 73 079 68 68
Elin Håkansson, elin@kirunalapland.se +46 (0)73 073 98 18