Kiruna Airport stängd

Under perioden 15-29 juli är Kirunas flygplats stängd. Vi hjälper dig hitta alternativa resvägar. Läs mer

English flag
Gå tillbaka

För en hållbar arktisk destination

april 6, 2022
Jessica Nildén

Kiruna – den mest hållbara och välkomnande arktiska destinationen i världen.

En lokal hållbar tillväxt för Kirunas besöksnäring förutsätter långsiktiga strategier för utveckling och positionering av Kiruna som en attraktiv åretrunt-destination. Kiruna Lappland har i detta nya styrdokument mot 2030 lagt grunden för den riktning organisationen ser för det fortsatta arbetet. En riktning som samspelar med regeringens nationella besöksnäringsstrategi och med avsikt att vara en viktig lokal kugge i det regionala utvecklingsarbetet mot hållbara tillväxtmål.

Kiruna som arktisk destination, är unik och exklusiv i sina besöksanledningar, och vi vet att vi har ett stort ansvar som en av de mest besökta destinationerna i regionen, säger Monica Risenius, VD på Kiruna Lappland.

Arbetet har hämtat kraft i den nya tidens utmaningar för att ställa om och accelerera destinationens hållbarhetsarbete och därmed förstärka identiteten som en attraktiv arktisk glesbygdsdestination med ansvarstagande besöksnäringsaktörer.

– Engagemanget hos företagen är stort, och många ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete. Genom vårt certifieringsprogram, Sustainable Arctic Destination stöttar vi våra lokala företag konkret i arbetet och processen att bli hållbarhetscertifierade enligt gällande kriterier för GSTC, fortsätter Monica Risenius.

Kiruna Lapplands vision för 2030 är att vara den mest hållbara och välkomnande arktiska destinationen i världen. Det övergripande målet är att Kiruna är en etablerad åretrunt-destination vilket reflekteras i en progressiv ökning av antalet helårsverk och en jämn fördelning besökare över helåret. Kiruna Lappland är år 2030 en hållbarhetscertifierad destination enligt GSTC:s kriterier.

Fyra grundläggande huvudområden kommer att vägleda det dagliga och strategiska arbetet för att nå målet 2030:

  1. Främja lokal hållbar tillväxt
  2. Autentiska upplevelser året runt
  3. Attraktivt för både besökare och lokalsamhälle
  4. Minsta möjliga miljöpåverkan

Det här är ett viktigt steg för att fortsatt bidra till att bevara Kirunas unika naturvärden och samtidigt stärka företagens internationella konkurrenskraft, avslutar Monica Risenius.

Fakta Kiruna Lappland

Kiruna Lappland är den lokala marknadsföringsorganisationen (DMO) och verkar för att utveckla besöksnäringen i destinationen Kiruna in Swedish Lapland. En medlemsägd ekonomisk förening och fungerar som en paraplyorganisation för de flesta turismföretagen, samt för många andra företag i Kiruna kommun. Sedan grundandet 1993 har vi, i samarbete med besöksnäringsföretagen och andra intressenter, arbetat målmedvetet med marknads- och destinationsutveckling för att etablera en attraktiv åretrunt-destination och en hållbar tillväxt.

Läs styrdokumentet.

Kontaktuppgifter för Kiruna Lappland Ekonomisk Förening:
Monica Risenius, Vd
monica.risenius@kirunalapland.se | +46 730 79 68 68