Kiruna Airport stängd

Under perioden 15-29 juli är Kirunas flygplats stängd. Vi hjälper dig hitta alternativa resvägar. Läs mer

English flag

Kiruna kyrka

En gång framröstad som Sveriges vackraste byggnad uppförd innan 1950. Kiruna kyrka invigdes 1912 och byggdes i form av en samisk kåta.

Elin Håkansson

”Du ska rita en kyrka som är som en lappkåta”, sade disponenten Hjalmar Lundbohm (1855-1926), Kirunas grundare, till Kiruna kyrkas arkitekt Gustaf Wickman (1858-1916).

Kiruna Kyrka är verkligen också formad som en samisk kåta (lavvú), med bred bas och avsmalnad topp. Ljuset kommer in uppifrån eftersom fönstren i de nedre väggarna är av färgat glas och endast de övre fönstren är klara. Den har kallats ”vandrarfolkets helgedom” och byggdes specifikt för att vara en samlingsplats för hela den nya stadens befolkning. Hjalmar Lundbohm tänkte sig en kyrka där alla skulle kunna känna andakt och ville därför undvika direkt kristna symboler. Biskop Olof Bergqvist begärde dock att kyrkans bestämmelse tydligt skulle framhävas. Därför finns endast ett kors i hela byggnaden, utförd av Christian Eriksson.

Kyrkan flyttas

Kiruna Kyrka är kyrkligt kultminne som skyddas av kulturmiljölagen och kommer därmed kommer att flyttas i ett enda stycke till ny plats mellan kyrkogården och nya centrumkärnan. Kyrkan kommer vara stängd från sommaren år 2024 och fram till öppnandet på den nya platsen i slutet av år 2026. En sista Gudstjänst i kyrkan innan flytt är planerad till söndagen den 2 juni år 2024. Den fysiska flytten kommer ske under 2025.

Läs mer om flytten.

Klocktornet till Kiruna Kyrka Jessica Nildén

Klockstapeln

Klockstapeln invigdes 1907 och byggdes alltså före kyrkan. Klockkammaren bärs upp av tolv, nästan 20 meter höga master som kom via Narvik från ryska skogar vid Vita havet. I klockstapeln finns två klockor.

Inskription lilla klockans norra sida:
Som en hind på heta sanden, Trängtar efter källans dryck, Evige, Så tränger anden efter dig i sitt betryck.

Inskription stora klockans norra sida:
Stig, min klang, mot sol och mot norrskensbågar vida, Väck sovande fjäll, slumrande myr och mo! Vig åt arbete in fält, som fruktsamma bida, Vig dem till sist en gång åt den eviga tystnadens ro!

Öppen året runt

Dagsbesök

Kiruna kyrka kan besökas varje dag året runt. Under sommaren finns en guide på plats och även öppettiderna är något längre än vanligt. Vid förrättningar är kyrkan stängd. Kyrkan kommer vara stängd från sommaren år 2024 och fram till öppnandet på den nya platsen i slutet av år 2026.

Öppettider
10.00-15.30

Ett kostsamt bygge

Kyrkan byggdes mellan åren 1909 och 1912 under ledning av LKAB:s byggnadschef i Kiruna, ingenjör Bengt Lundgren. Arkitekt Gustav Wickman och disponent Hjalmar Lundbohm deltog båda aktivt i byggnadsföretaget. Bygget kostade 270.000 kronor, vilket var nästan tre gånger mer än beräknat.

Den 8 december 1912 invigdes kyrkan av biskop Olof Bergqvist, assisterad av åtta präster. Alla som deltog i invigningens kyrkkaffe fick ta hem kaffekopp och fat av invigningsporslinet. Tre tusen koppar och fat delades ut. Den 23 maj 1913 beslutade LKAB:s styrelse att överlämna kyrkan med omkringliggande parkområde som gåva till Jukkasjärvi församling. Gåvobrevet undertecknades 1 augusti 1913.

Kiruna kyrka utsågs 2001 till en av Sveriges vackraste byggnader med benämningen ”Alla tiders bästa byggnad, byggd före 1950” i Sverige och den röstades även fram av svenska folket som Sveriges mest omtyckta byggnad.

Utvändig utsmyckning

På kyrkans takfall står 12 förgyllda 2 meter höga och 250 kg tunga skulpturer, utförda av Christian Eriksson och gjutna i brons. De framställer människor i olika sinnestillstånd: Ingivelse, Hänryckning, Förtvivlan, Blyghet, Övermod, Fromhet, Förtröstan, Andakt, Svårmod, Sorg, Kärlek och Ödmjukhet. Flera av figurerna speglar lokala förhållanden. Christian Eriksson har även gjort den snidade reliefen ovanför kyrkporten, som är en gåva av Tuolluvaara Gruvaktiebolag.

Altartavlan

Altartavlan är målad 1897 av Prins Eugen och kallas ”Den heliga lunden”. Landskapet hämtade Prins Eugen inspiration till från Toscana i Italien. Enligt sägnen kom en liten pojke fram till prinsen när tavlan målades och frågade vad den föreställde. Prins Eugen svarade då att den föreställde Paradiset. Pojken frågade då varför det inte gick att komma in till Paradiset; det fanns ju ingen stig mellan träden. Prins Eugen målade då till den ljus stig som syns ner till höger i lunden.

Hjalmar Lundbohm, LKAB:s förste disponent och grundare av Kiruna, avled den 4 april 1926. Tre år senare reste LKAB en minnessten på hans grav som finns i kyrkparken till höger om kyrkan. Stenen har en relief av Hjalmar Lundbohm i helfigur sittande med hatten i handen och vänd mot Kiirunavaara. Inskriptionen på stenen lyder:

Åt
Hjalmar Lundbohm
Mannen
av medborgardygd
Människovännen
Skönhetsälskaren
F. 1855. D. 1926
Till Fosterlandets båtnad
Blottade han
bergets skatter
och skapade staden

Du kanske också är intresserad av