Kiruna Airport stängd

Under perioden 15-29 juli är Kirunas flygplats stängd. Vi hjälper dig hitta alternativa resvägar. Läs mer

English flag

SUSTAINABLE ARCTIC DESTINATION

Certifiering av en hållbar destination – en investering för framtiden

Att allt fler besökare väljer att resa till Kiruna innebär att vi måste ställa högre krav på hållbarhet inom industrin. Vi som arbetar inom besöksnäringen har ett gemensamt ansvar att säkerställa att vår attraktiva arktiska vardag bevaras för kommande generationer och att den ökade turismen inte leder till att det som är reseanledningen för våra besökare försvinner eller förstörs.

Med sikte på framtiden har Kiruna Lappland därför inlett arbetet med att ta ett större helhetsansvar för att driva frågan om en ansvarsfull turism framåt. Målet är vi tillsammans ska hitta en balans där turismen i Kiruna bidrar till en förbättring av sociala och ekonomiska förhållanden samtidigt som miljö, natur- och kulturvärden bevaras. För att detta ska vara möjligt krävs att hållbarhet blir en naturlig och central del av strategin för besöksnäringen i Kiruna.

Med syfte att ge företag i besöksnäringen de verktyg som behövs för att växa och utvecklas i en hållbar riktning har Kiruna Lappland utvecklat certifieringssystemet Sustainable Arctic Destination. Vår långsiktiga ambition är att majoriteten av företag inom den lokala besöksnäringen skall vara certifierade och bärare av kvalitetsmärkningen Sustainable Arctic Destination och att Kiruna ska utvecklas till en ledande destination inom grön och hållbar turism.

Satsningen kommer att göras i två etapper:
Etapp 1: Certifiering av företag inom besöksnäringen.
Etapp 2: Certifiering av Kiruna som hållbar destination.

Du kanske också är intresserad av