English flag

Bokningsvillkor

LKAB:s Visitor Centre

Allmänna boknings- och avbokningsvillkor för LKAB:s Visitor Centre

Du som bokar guidade turer som erbjuds av Kiruna Lappland Turistcenter erhåller en bekräftelse med ett unikt reservationsnummer. Denna bekräftelse är ditt avtal med Kiruna Lappland Turistcenter och innehåller de produkter, tider och villkor som du överenskommit med Kiruna Lappland Turistcenter.

Du måste vara 18 år fyllda för att boka/ingå avtal med Kiruna Lappland Turistcenter.

Betalning

Betalning kan göras via kredit- och/eller betalkort via vår webbplats, www.kirunalapland.se. Vi accepterar VISA och Mastercard.

Betalning kan också ske på plats hos Kiruna Lappland Turistcenter i samband med bokning.

Preliminära bokningar går ej att göra via webben. För att bekräfta bokningen måste du ange dina kortuppgifter i samband med bokningen. Det innebär att hela beloppet debiteras ditt bank- eller kreditkort i samband med köp.

Vid bokning av privat tur ska fakturan betalas senast 14 dagar innan turens avgång. Vid bokning nära inpå turens avgång justeras fakturans förfallodatum.

Avbokningsvillkor

Du kan avboka kostnadsfritt fram till 3 dagar innan avgång på bokad ordinarie tur och senast 14 dagar innan avgång på bokad privat tur. 14 dagar gäller även för gruppbokningar med fler än 15 personer på ordinarie tur. Vid senare avbokning debiteras 100% av bokningens totalbelopp.

Ändringar i bokningen

Ändringar i bokningen kan ske utan avgift fram till 3 dagar innan avgång på bokad ordinarie tur och senast 14 dygn på bokad privat tur. För att göra en ändring i din bokning kontaktar du Kiruna Lappland Turistcenter på info@kirunalapland.se eller telefon 0980-188 80.
Senare ändring debiteras upp till 100% av bokningens ursprungliga totalbelopp.

Avbokning vid akut sjukdom/oförutsedda händelser

Under oförutsedda händelser går det att avboka turer utanför gällande avbokningsregler.
Det innebär att om du uppfyller och följer villkoren, kan du få tillbaka upp till 100% av totalbeloppet. Med oförutsedda händelser åsyftas:

• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, din medresenär, maka/make, sambo, dina eller din respektives föräldrar, barn eller syskon.

• Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att begära att du ska genomföra din resa.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Av läkarintyg skall diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att turen skulle ha påbörjats.

För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan karaktär att du inte rimligen kan genomföra resan. Det innebär exempelvis att om du saknar för resan nödvändiga resehandlingar som t. ex. pass, visum eller liknande, godtar vi inte detta som giltigt skäl till avbokning.

Som arrangör är vi skyldiga att se till att:

• Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
• Att du får handlingar och uppgifter i god tid.
• Köpta tjänster stämmer med beskrivningen.
• Du informeras om väsentliga förändringar som rör din bokning.

Dina skyldigheter

• Du har själv skyldighet att kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för dig skall vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas.
• Du skall bevaka din e-post och vara tillgänglig på det telefonnummer du angett vid bokningen.
• Du måste följa ordningsregler och bestämmelser.
• Om du har klagomål gällande någon av turerna skall du omgående ta kontakt med Kiruna Lappland Turistcenter så att eventuella oklarheter kan lösas under din vistelse.
• Du skall vid bokningstillfället uppge om du lider av någon form av funktionshinder, matallergier eller andra handikapp. Vi ber dig vara tydlig och specificera vad du har för behov. Kontakta Kiruna Lappland Turistcenter för mer information.

Övrig information

• Alkohol/alkoholpåverkan är absolut förbjudet. Alkoholpåverkade personer nekas tillträde. Biljett återlöses ej.
• Samling vid Kiruna Lappland Turistcenter. Du ska infinna dig på plats senast 15 minuter innan turens avgång, annars säljs din plats vidare och ingen ersättning eller återbetalning utgår. Det är INTE möjligt att ansluta till gruppen efter utsatt avgång.
• Genom att betala samtycker du enligt GDPR till att personuppgifter får behandlas av Kiruna Lappland Turistcenter. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration samt att tillförsäkra att Kiruna Lappland Turistcenter har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall.

LKAB:s Visitor Centre

• LKAB:s Visitor Centre ligger på 540 meters nivå i Kirunavaara. Transport till och från LKAB:s Visitor Centre/Kiruna Lappland Turistcenter sker med buss. Transporten ingår i priset.
• Då LKAB:s Visitor Centre ligger i en operativ gruva har LKAB rätt att med kort varsel ställa in/försena turer på grund av verksamheten. Kiruna Lappland Turistcenter tar därför ej ansvar för försenade/inställda turer, däremot återlöses biljett till fullo. Ingen övrig ersättning utgår.
• Temperaturen i LKAB:s Visitor Centre är +8 till +12ºC. Ta gärna på en långärmad tröja och byxor. Inga specialkläder eller stövlar behövs. Alla besökare förses med en hjälm under vistelsen.
• Toalett finns att tillgå under större delen av turens gång.
• Funktionshindrade ombedes ta kontakt med Kiruna Lappland Turistcenter för närmare information.

Av säkerhetsskäl är det

• förbjudet att avvika från gruppen under guidningen.
• mycket viktigt att alla följer LKAB:s säkerhetsföreskrifter som delges av guiden.
• inte tillåtet att åka med på en tur där man inte förstår det talade språket.*
• ett krav att barn har fyllt 6 år och är minst 110cm långa.

Avvikelse från ovanstående kan innebära nekande att delta i turen eller omedelbar avvisning från turen och transport tillbaka till Turistcenter.