Kiruna Airport stängd

Under perioden 15-29 juli är Kirunas flygplats stängd. Vi hjälper dig hitta alternativa resvägar. Läs mer

English flag

Bokningsvillkor

LKAB:s Visitor Centre via Kiruna Lappland

Bokningsvillkor – LKAB:s Visitor Centre

Du som bokar guidad tur med Kiruna Lappland erhåller en bekräftelse med ett unikt bokningsnummer. Denna bekräftelse är ditt avtal med Kiruna Lappland och innehåller de produkter, tider och villkor som du överenskommit med Kiruna Lappland. Du måste vara 18 år fyllda för att boka/ingå avtal med Kiruna Lappland.

Betalning

Betalning kan göras via Swish, kredit- och/eller betalkort via vår webbplats, www.kirunalapland.se. Vi accepterar VISA och Mastercard. Vid bokning som sker på plats hos Kiruna Lappland Turistcenter betalas bokningen direkt.
Preliminära bokningar går ej att göra. För att bekräfta bokningen via webbplatsen måste du ange dina kortuppgifter i samband med bokningen. Det innebär att hela beloppet debiteras ditt bank- eller kreditkort i samband med köp.

Registrerade bolag kan även vid kontakt med Kiruna Lappland betala mot faktura. Kiruna Lappland fakturerar endast via pdf/epost eller vanlig post. Inga elektroniska fakturas kan skickas. Personen som begär bokningen är ansvarig för att delge korrekta faktureringsuppgifter till Kiruna Lappland. Vid bokning av privat tur ska fakturan betalas senast 14 dagar innan turens avgång. Vid bokning nära inpå turens avgång justeras fakturans förfallodatum.

Avbokningsvillkor och ändringar av bokning

Du kan avboka eller ändra en bokning kostnadsfritt fram till 3 dagar innan avgång på bokad allmän tur och senast 14 dagar innan avgång på bokad privat tur. 14 dagar gäller även för gruppbokningar med fler än 15 personer på allmän tur. För att göra en ändring eller avboka din tur kontaktar du Kiruna Lappland Turistcenter på info@kirunalapland.se eller telefon 0980-188 80. Senare ändring/avbokning debiteras upp till 100% av bokningens ursprungliga totalbelopp.

Avbokning vid akut sjukdom/oförutsedda händelser

Under oförutsedda händelser går det att avboka turer utanför gällande avbokningsregler. Det innebär att om du uppfyller och följer villkoren, kan du få tillbaka upp till 100% av totalbeloppet. Med oförutsedda händelser åsyftas:

 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, din medresenär eller din närmsta familj.
 • Det inträffar annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att begära att du ska genomföra din resa.
 • Händelser som påverkar ditt flyg/tåg av sådan art att du inte kan delta på turen. Detta kan innebära, men är inte begränsat till, inställda/försenade ankomster.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Av läkarintyg skall diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att turen skulle ha påbörjats.
För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan karaktär att du inte rimligen kan genomföra resan. Det innebär exempelvis att om du saknar för resan nödvändiga resehandlingar som pass, visum eller liknande, godtar vi inte detta som giltigt skäl till avbokning.

Inställda turer av Kiruna Lappland

 • Då LKAB:s Visitor Centre ligger i en operativ gruva har LKAB rätt att med kort varsel ställa in/försena turer oavsett orsak. Kiruna Lappland tar därför ej ansvar för försenade/inställda turer, däremot återlöses biljett till fullo. Ingen övrig ersättning utgår.
 • Kiruna Lappland reserverar rätten att vid oförutsedda händelser och med kort varsel ställa in/försena turer. Orsak kan inkludera men är inte begränsat till, att guiden blir sjuk, bussproblem etc. Om turen blir inställd får du full återbetalning av biljettpriset. Ingen övrig ersättning utgår.

Kiruna Lapplands skyldigheter som arrangör

 • Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
 • Du får handlingar och uppgifter i samband med bokning.
 • Köpta tjänster stämmer med beskrivningen.
 • Du informeras om väsentliga förändringar som rör din bokning.

Dina skyldigheter

 • Du ska kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för dig ska vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas.
 • Du ska bevaka din e-post och vara tillgänglig på det telefonnummer du angett vid bokningen.
 • Du måste följa ordningsregler och bestämmelser.
 • Om du har klagomål gällande någon av turerna ska du omgående ta kontakt med Kiruna Lappland Turistcenter så att eventuella oklarheter kan lösas under din vistelse.
 • Du ska vid bokningstillfället uppge om du lider av någon form av funktionshinder, eller andra handikapp som kan komma att påverka möjligheten till deltagande i turen. Kontakta Kiruna Lappland Turistcenter för mer information.
 • Samling vid Kiruna Lappland Turistcenter. Du ska infinna dig på plats innan turens avgång, den starttid som framgår på bokningsbekräftelsen, annars säljs din plats vidare och ingen ersättning eller återbetalning utgår. Det är inte möjligt att ansluta till turen efter utsatt avgång.

LKAB:s Visitor Centre

 • LKAB:s Visitor Centre ligger på 540 meters nivå i Kirunavaara. Transport till och från LKAB:s Visitor Centre/Kiruna Lappland Turistcenter sker med specialanpassad gruvbuss. Transporten ingår i priset. Det är inte möjligt att genomföra turen med egen buss eller bil.
 • Temperaturen i LKAB:s Visitor Centre är +8 till +12º C. Anpassa din klädsel efter temperaturen. Inga specialkläder eller stövlar behövs. Alla besökare förses med en hjälm under vistelsen.
 • Toalett finns att tillgå under större delen av turens gång.
 • LKAB:s Visitor Centre är rullstolsvänlig. Det är dock viktigt att personen på egen hand, eller med hjälp av närstående, kan ta sig på och av bussen. Rullstolen måste vara hopfällbar. Det är korta sträckor att promenera i besökscentret. Det finns också bänkar utplacerade längs rutten för den som behöver vila benen. Det blir även en paus i caféet.
 • Funktionshindrade ombedes ta kontakt med Kiruna Lappland Turistcenter för närmare information.
 • Det är inte tillåtet att ta med mat och dryck på bussen.

Av säkerhetsskäl är det

 • absolut förbjudet att delta på turen under alkohol/drogpåverkan.
 • förbjudet att avvika från gruppen under guidningen.
 • mycket viktigt att alla följer LKAB:s säkerhetsföreskrifter som delges av guiden.
 • inte tillåtet att åka med på en tur där du inte förstår det talade språket.
 • ett krav att barn har fyllt 6 år och är minst 110cm långa. Barn mellan 6-15 år får inte delta på turen utan medföljande vuxen.

Avvikelse från ovanstående kan innebära nekande att delta i turen eller omedelbar avvisning från turen och transport tillbaka till Turistcenter. Ingen ersättning eller återbetalning av biljett utgår i sådant fall.

GDPR

Genom att betala samtycker du enligt GDPR till att personuppgifter får behandlas av Kiruna Lappland. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration samt att tillförsäkra att Kiruna Lappland har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall. De personuppgifter du lämnar till Kiruna Lappland används inte i kommersiellt syfte.