Foto: Jessica Nildén

QR-promenader i Kiruna centrum

Kiruna kommun har tagit fram två spännande promenader som du kan gå själv i Kiruna centrum för att lära dig mer om stadens kultur, historia och den pågående stadsomvandlingen. Det enda du behöver är en smartphone.

Visste du att Kirunas gamla brandstation är belägen mitt i centrum? Att Kiruna blev en stad år 1900? På dessa promenader får du lära dig massa spännande kuriosa om Kiruna. Vi har också väldigt många konstverk här – kanske har du sett en rens bakdel poppa upp någonstans eller en blå älg som gömmer sig vid en husknut? Varje promenad tar ca 1 timme, men du kan ju självklart kombinera de två promenaderna!

Kulturpromenaden innehåller 25 konstverk, byggnader eller kulturkvarter som är märkta med QR-koder och stadsomvandlingspromenaden innehåller 17 stopp. QR-koden är en streckkod som du kan skanna av med din smartphone för att få mer information om den märkta byggnaden eller konstverket. Börja alltså med att ladda ned en app som kan skanna av QR-koder. Följ kartan och skanna koderna som finns fästa på byggnader och konstverk.

Kartorna finns digitalt via nedanstående länkar. Men du kan även hämta ditt exemplar hos Kiruna Lappland Turistcenter eller Kiruna stadshus.

QR-promenad Kultur
QR-promenad Stadomvandling